Personal tools
Views

Proof of name


From Wiki

Revision as of 23:44, 3 November 2009 by David (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
 • "Proof of name" nebo "proof of identity" je v Británii doklad totožnosti.
 • Nejlépe nějaký doklad s fotkou, adresou, datumem narození popř. pohlavím. Může být taky český nebo slovenský doklad.

Může jím být

 • cestovní pas (český nebo slovenský)
 • občanský průkaz (český nebo slovenský) - nejlépe nový kde jsou uvedeny údaje i v angličtině
 • řidičský průkaz (český nebo slovenský) - nejlépe nový kde jsou uvedeny údaje i v angličtině
 • britský řidičský průkaz
 • popř. povolení k pobytu (Residence permit)

Je potřeba např. k:

 • založení bankovního konta či výběr peněz z účtu
 • soukromým osobám - pronajímatelům bytu.
 • přebírání balíku nebo doporučeného dopisu na poště
 • registraci u všeobecného lekaře (General practitioner)
 • ošetření na pohotovosti (Accident and emergency)

Toolbox