Personal tools
Views

Důchod ve Velké Británii


From Wiki

Jump to: navigation, search

V současné době je důchodový věk ve Velké Británii pro ženy 60 let a pro muže 65 let - pokud jste se narodili před rokem 1951.

Do roku 2020 se má důchodový věk pro ženy postupně zvyšovat na 65 let.

Současně se přispívá do důchodového systému 39 let pro ženy a 44 let pro muže (1. pilíř).

Penzijní připojištění je ve Spojeném království běžně používáno: Přibližně 47 procent zaměstnanců pobírá podnikový důchod od zaměstnavatele (2. pilíř), 19 procent pobírá důchod taky ze soukromých penzijních systémů (3. pilíř).


Toolbox